activiteiten begeleiding in het groen

In het verlengde van de ervaring die ik heb opgedaan met activiteiten begeleiding in het groen bij Lister( voorheen st.beschermd wonen Utrecht), waar ik voornamelijk intern bewoners begeleidde bij het onderhoud van hun tuin, ben ik gaan onderzoeken of er in mijn nabije omgeving binnen het publieke domein activiteiten in het groen te creëren zijn voor mensen met een zorgindicatie.

Met de veranderingen in de zorg en de overhevelingen van taken naar de gemeente in het achterhoofd ben ik in overleg getreden met het bestuur van Wijkspeeltuin de Boog en Volkstuinvereniging de Hoge Weide.

Op beide locaties bleek er voldoende draagkracht en welwillendheid om medio september van dit jaar te beginnen met een pilot "arbeidsmatige activering".

De opzet is dat we een veilige omgeving creëren voor gevoelige mensen die in de gelegenheid gesteld worden om deelgenoot te worden van het groenbeheer op beide locaties.

We gaan op natuurlijke en ambachtelijke wijze aan de slag en proberen zo veel mogelijk een situatie te scheppen waarin de deelnemers gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan het beheer, samenwerken met elkaar en met gebruikers/betrokkenen van de locaties om daarmee werkervaring en ritme op te doen en mogelijk uit hun sociaal isolement te komen.

De pilots zijn bedoeld voor mensen met een zorgindicatie uit de nabije omgeving van de Wijkspeeltuin(Dichterswijk/rivierenwijk) en van de volkstuin(Kanaleneiland/Leidsche Rijn) en kunnen zowel vanuit instellingen als via de WMO geplaatst worden.