ATV de Hoge Weide

Gelegen aan de Groenewoudse Dijk op Papendorp ten westen van kanaleneiland bevindt zich park Groenewoud, een openbaar toegangkelijk park waarop amateur-tuindersvereniging de Hoge Weide een 150-tal volkstuinen verhuurt aan particulieren.


De vereniging heeft zich begin 2003 gevestigd aan de Groenewoudse dijk nadat ze moest wijken voor de aanleg van de Leidsche Rijn.

De vereniging is verantwoordelijk voor een groot deel van het beheer van het park en heeft een aantal tuinen als thematuinen ingericht en het natuurlijk tuinieren omarmd.

Het beheer van het park wordt uitgevoerd door de leden van de vereniging die een aantal zaterdagochtenden deel nemen aan het algemene werk.

De thematuinen bestaan uit een vlindertuin, een vogeltjestuin, een tuin ten behoeve van de voedselbank, een composttuin en een tuin die gebruikt wordt voor het onderbrengen van de schapen die gehouden worden aan de buitenzijdes van het park.

In 2014 heeft de vereniging het keurmerk Natuurlijk Tuinieren gekregen,

Pilot Arbeidsmatige activering

In overleg met het bestuur van de vereniging heeft Tuinwijzer Wagenborg voorgesteld om in het verlengde van het algemene werk op de vereniging een deel van het beheer uit te laten voeren door middel van arbeidsmatige activering van mensen met een zorgindicatie.

In nauw overleg met het bestuur en de werkgroep natuurlijk beheer zijn we overeen gekomen om vanaf september 2015 een Pilot Arbeidsmatige activering te starten op park Groenewoud.

De pilot is bedoeld voor mensen met een zorgindicatie die gemotiveerd zijn en zowel zelfstandig als in groepen kunnen werken,op eigen gelegenheid naar het park kunnen komen en geen strafblad hebben.
Tijdens de proefperiode van een maand raak je bekend met de werkzaamheden en taken die er verricht worden en bekijken we wat geschikt is voor jou.

Aan de hand hiervan stellen we een contract op waarin de taken, de uren, je doelen en de evaluatiemomenten zijn beschreven.

Bij de evaluatiemomenten zal je begeleider aanwezig zijn en kunnen je familie en mantelzorgers betrokken worden.

    Heb je interesse dan kun je contact op nemen met Tuinwijzer Wagenborg of je begeleider dit laten doen.

    We maken dan een afspraak voor een nadere kennismaking met Pieter en park Groenewoud.

    .

werkzaamheden

Op park Groenewoud is er plek voor 6 tot 8 personen die op de maandag- en donderdagmiddag bijeen komen om in het beheer van het park te gaan werken.


Het werk bestaat uit de volgende onderdelen;

- Parkbeheer algemeen.

Werkzaamheden ten behoeve van het park zoals daar zijn het onderhoud van de paden, ligusterhagen, bomen, grasstroken, slootkanten en het verwijderen van zwerfvuil.

- Thematuinen.

De verschillende thematuinen moeten onderhouden worden, Er worden diverse taken gedaan varierend van het omzetten van de composthopen, het moestuinieren, het wieden schoffelen en snoeien,uitplanten en oogsten tot het assisteren bij de verzorging van de schapen.

- Huishoudelijke dienst.

De huishoudelijke dienst houdt zich bezig met het schoonhouden van het verenigingsgebouw, de toiletten en het terras.

Verder is men verantwoordelijk voor het op orde houden van de voorraden en verzorgd koffie en thee tijdens de pauzes.

- Klussen.

Op het park zijn regelmatig klussen te doen en worden hand en spantdiensten verricht voor leden die wegens omstandigheden tijdelijk hun tuin niet kunnen onderhouden.