Wijkspeeltuin de Boog

Verscholen tussen de huizen aan de Merwedekade in Utrecht ligt Wijk speeltuin de Boog.

In 2014 is de Boog nadat de gemeente zich had teruggetrokken uit de speeltuin in zelfbeheer genomen door bewoners en betrokkenen uit de directe omgeving van de Boog.

www.wijkspeeltuindeboog.nl

Stichting wijkspeeltuin de Boog is sinds dien verantwoordelijk voor het open houden van de speeltuin.

In 2015 vierde de Boog haar 60 jarig bestaan en werd er uitvoering gegeven aan de vergroening van de speeltuin.

Voorwaarde die de gemeente stelde was echter wel dat het onderhoud van het groen onderdeel zou gaan worden van het zelfbeheer.

pilot arbeidsmatige activeringOm nu uitvoering te geven aan het zelfbeheer van de Boog, heeft Tuinwijzer Wagenborg het bestuur van de stichting voorgesteld om d.m.v. arbeidsmatige activering een groot deel van de beheertaken voor haar rekening te gaan nemen.

In nauw overleg met het bestuur en de groencommissie van de Boog is vanaf september 2015 de pilot arbeidsmatige activering in Wijkspeeltuin de Boog van start gegaan.

De pilot is bedoeld voor mensen met een zorgindicatie die gemotiveerd zijn en zowel zelfstandig als in groepen kunnen werken,op eigen gelegenheid naar het park kunnen komen en geen strafblad hebben.

Tijdens de proefperiode raak je bekend met de werkzaamheden en taken die er verricht worden en bekijken we wat geschikt is voor jou.

Aan de hand hiervan stellen we een contract op waarin de taken, de uren, je doelen en de evaluatiemomenten zijn beschreven.

Bij de evaluatiemomenten zal je begeleider aanwezig zijn en kunnen je familie en mantelzorgers betrokken worden.

werkzaamheden

  In de Boog is er plaats voor 6 tot 8 personen met een zorgindicatie die onder begeleiding van Pieter Wagenborg op twee dagdelen per week bijeenkomen om diverse beheertaken voor hun rekening te nemen.

  Het is afwisselend werk varierend van het onderhoud van het groen, het opkweken van plant en perkgoed, het verzorgen van de catering, opruim en schoonmaakwerkzaamheden tot het onderhoud van fietsjes scelters e.d. en het doen van diverse klussen ten behoeve van de speeltuin.


  Er worden geen eisen gesteld aan de deelnemers aan de Pilot anders dan dat je gemotiveerd bent, om kan gaan met kinderen tot 12 jaar en er geen moeite hebt om je handen vuil te maken

  Heb je interesse dan kun je contact op nemen met Tuinwijzer Wagenborg of je begeleider dit laten doen.

  We maken dan een afspraak voor een nadere kennismaking met Pieter en wijkspeeltuin de Boog.

  .