Met name voor mensen die op natuurlijke en ambachtelijke manier willen gaan moestuinieren kan Tuinwijzer Wagenborg een uitkomst zijn.
Het opstellen van een tuinplan, de vruchtwisseling, grondbewerking, waterhuishouding, snoeien, bemesting, composteren, zaaien in de vollegrond, voorzaaien en verspenen, wieden, natuurlijke bestrijding van plagen en het oogsten van de vruchten van uw werk maken allen deel uit van het moestuinieren.

Tuinwijzer Wagenborg kan u helpen bij het opzetten van uw moestuin en kan d.m.v. een coachings en adviestraject u de kneepjes van het vak bijbrengen.

Het tarief voor deze dienst bedraagt €42,35 per uur incl.BTW

moestuinieren

Na me twintig jaar lang bezig te hebben gehouden met het in standhouden van zeldzame gebruiksgewassen en huisdierrassen heb ik me nu zo'n tien jaar geleden meer toegelegd op het moestuinieren.


Op volkstuinvereniging de Hoge Weide heb ik een tuin van 500 vierkante meter, waar ik een groot deel van mijn groenten, kruiden en fruit kweek op natuurlijke en ambachtelijke wijze.

De kunst van het moestuinieren ligt voor een belangrijk deel in het anticiperen.

Naast dat het zaak is om goed voorbereid aan de slag te gaan, kan het weer behoorlijk parten spelen, ongedierte en plagen de kop op steken en het onkruid bij tijd en wijlen welig tiert, om maar niet te spreken van die twintig kropjes sla die tegelijk tot wasdom zijn gekomen.


Door op mijn moestuin te woekeren met de ruimte en er een grote variatie aan gewassen te kweken weet ik oogsten te spreiden en wordt het verlies aan gewassen door ongedierte en plagen beperkt.

Zo kan ik het hele jaar rond de vruchten van mijn werk plukken en vindt het overschot gretig aftrek bij familie en vrienden.